sgm consulting
Zmiana hasła
Panel klientaPowrót do logowania
Po wprowadzeniu loginu, nowego hasła i naciśnięciu przycisku 'Zmień' zostanie wysłany mail na wskazny w umowie adres emailowy,
w którym znajdzie się link resetujący stare hasło i aktywujący nowe hasło. Po naciśnięciu na link nowe hasło jest aktywne i można wykorzystwać je do logowania.
www.sgmconsulting.pl, biuro@sgmconsulting.pl, tel 601 75 25 26, fax. 61 81 64 442